לאחר שערכתי בדיקה אני מאמין שאני פטור מהנגשת האתר כי אני לא מספק שירות ציבורי. אני מאמין שאני פטור מהנגשת האתר כי הקמתי אותו לפני 26.10.2017 והמחזור הממוצע שלי בשלוש השנים האחרונות היה פחות ממיליון ש״ח ולכן תקנה 35(ט) חלה עלי ולכן איני חייב בביצוע נגישות כלשהיא. ככל שאת/ה חולק/ת על הפרשנות שלי אנה פנה/י אלי עם הסיבות ואבחן את הנושא
baruchtomer@gmail.com